Zjazd Katedr Rachunkowości 2018
Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Zgłoś uczestnictwo

I dzień (środa) - 19.09.2018

  19.09.2018 I DZIEŃ (Wydział Zarządzania, ul. Matejki 22/26)
  900 - 1500 Rejestracja uczestników Zjazdu
1345 - 1515 Obiad
  1515 - 1645 Otwarcie Zjazdu - sesja plenarna
  1700 Przejazd do Hotelu
  1930 Kolacja (Hotel Holiday Inn)

II dzień (czwartek) - 20.09.2018

  20.09.2018 II DZIEŃ (Hotel Holiday Inn)
  900 - 1030
Sesje równoległe:
  1. „Global financial reporting”
  2. „Współpraca z recenzentem w doskonaleniu tekstów naukowych”- sesja dla doktorantów i młodych pracowników naukowych
  3. „Współczesne wyzwania dla auditingu”
   1030 - 1100 Przerwa kawowa
  1100 - 1230 Sesje równoległe:
  1. "System rachunkowości w uczelniach publicznych"
  2. „Model biznesu a system rachunkowości”
  3. Rachunkowość zarządcza/controlling"
1230 - 1400 Obiad
  1400 - 1530 Sesje równoległe:
  1. „Historia i teoria rachunkowości"
  2. „Sprawozdawczość niefinansowa”
  3. „Rachunkowość a podatek dochodowy”
  1700 - 1830 Niespodzianka
2000 - 2300 Uroczysta kolacja (Hotel Holiday Inn)

III dzień (piątek) - 21.09.2018

  21.09.2018 III DZIEŃ (Hotel Holiday Inn)
  930 - 1100 Sesja plenarna: 
„Ewolucja zawodu księgowego-wyzwania dla praktyki i procesu kształcenia”
1100 - 1130 Przerwa kawowa
  1130 - 1230 Zamknięcie Zjazdu
  1300 - 1400 Obiad
     
 

UWAGA

Przedłużony termin rejestracji:

 15.04.2018 !!!

 

Miejsce i data

ZJAZD KATEDR 2018
19 - 21.09.2018
Holiday Inn w Łodzi 
ul. Piotrkowskiej 229/231
PROGRAM

JUBILEUSZ 70-lecia KATEDRY
19.09.2018

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26, Łódź