Zjazd Katedr Rachunkowości 2018
Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Zgłoś uczestnictwo
Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić do udziału w dorocznym Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości, który odbędzie się w Łodzi w dniach 19-21 września 2018 r. pod hasłem przewodnim
 

Zintegrowany system informacyjny rachunkowości  – teoria i praktyka


Otwarcie Zjazdu oraz inauguracyjna sesja plenarna odbędą się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Matejki 22/26 w Łodzi (www.zarzadzanie.uni.lodz.pl), a następnie obrady będą kontynuowane w hotelu Holiday Inn w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 229/231 (www.hilodz.com

 
     TEMATYKA

   Tematyka obrad będzie zorientowana wokół następujących problemów naukowych:

  • krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości oraz kierunki ich zmian,
  • rewizja sprawozdań finansowych,
  • rachunkowość zarządcza,
  • teoria rachunkowości,
  • historia rachunkowości w Polsce, w szczególności w okresie międzywojennym,
  • podatek dochodowy w systemie rachunkowości,
  • zawód księgowego w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju,
  • informacja niefinansowa w sprawozdawczości przedsiębiorstw,
  • model biznesu a system rachunkowości,
  • system rachunkowości w uczelni publicznej.

 


CEL ZJAZDU

Celem Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości jest wymiana poglądów i doświadczeń na temat aktualnych problemów teorii i praktyki rachunkowości oraz zacieśnienie współpracy i integracja środowiska akademickiego polskich rachunkowców.


TERMINY

Rejestracji na Zjazd prosimy dokonywać on-line za pomocą dostępnego formularza.
 

31 marca 2018  – przesłanie formularza rejestracyjnego PRZEDŁUŻONY TERMIN: 15.04.2018
31 marca 2018  – wniesienie opłaty za udział w Zjeździe PRZEDŁUŻONY TERMIN: 30.04.2018
31 marca 2018  – przesłanie artykułu PRZEDŁUŻONY TERMIN: 15.04.2018

 

 

 


PUBLIKACJE

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów dot. tematyki Zjazdu. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną one opublikowane w jednym z następujących czasopism naukowych:
 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (15 pkt.) wymogi edytorskie (artykuł powinny mieć od 15 do 24 stron), plan publikacji przed konferencją,
Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis (14 pkt.) wymogi edytorskie (objętość artykułu: 1 arkusz, max. 40.000 znaków), plan publikacji po konferencji,
Studia Prawno- Ekonomiczne (12 pkt.) wymogi edytorskie (objętość artykułu: max. 30.000 znaków, ze spacjami), plan publikacji po konferencji,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 pkt.) wymogi edytorskie (objętość artykułu: 0,5 - 0,6 arkusza; 10-12 stron zgodnych z szablonem), plan publikacji po konferencji,
Przegląd Nauk Ekonomicznych (7 pkt.) wymogi edytorskie (objętość artykułu: min. 2.000, max. 5.000 wyrazów, ok. 40.000 znaków, nie licząc bibliografii), plan publikacji przed konferencją.

Prosimy o przesyłanie na adres zkr2018@uni.lodz.pl artykułów sformatowanych zgodnie z wymogami edytorskimi preferowanego czasopisma oraz zaznaczenie w wiadomości preferowanego wyboru.


Komitet Naukowy Zjazdu Katedr do dnia 15.04.2018 r. dokona wstępnej weryfikacji otrzymanych artykułów rekomendując autorom miejsce ich publikacji. 
Po otrzymaniu indywidualnej rekomendacji autorzy do dnia 22.04.2018 r. zgłaszają swoje artykuły według wymogów wskazanego czasopisma (np. w przypadku Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości w panelu Index Copernicus). 
O ostatecznym zakwalifikowaniu artykułów do publikacji decydują zespoły redakcyjne poszczególnych czasopism na podstawie recenzji wydawniczych.
 
 


OPŁATY

Opłata za uczestnictwo w Zjeździe wynosi 1.790 zł. Obejmuje ona:
                                                    - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym,
                                                    - udział w imprezach towarzyszących, 
                                                    - pełne wyżywienie.


                                           Uczestnictwo bez zakwaterowania - 1.500zł
                                           Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 300 zł


Nr konta:   59 1240 3028 1111 0010 2943 3888
Tytułem:    ZKR 2018 - Imię Nazwisko
Termin wnoszenia opłat: 31.03.2018    30.04.2018

 


KOMITET ORGANIZACYJNY

 
   Przewodniczący:
dr Jacek Kalinowski

   
   Sekretarz
:
dr Joanna Stępień-Andrzejewska

   
   Członkowie
:
   dr Agnieszka Wencel,
dr Ewelina Zarzycka,
dr Justyna Dobroszek


SPONSORZY I PATRONI

   Sponsorzy:


   
   Patronat
:

Rada Naukowa
   
   Patronat medialny
:
   
Rada Naukowa

 
 
 

Miejsce i data

ZJAZD KATEDR 2018
19 - 21.09.2018
Holiday Inn w Łodzi 
ul. Piotrkowska 229/231
PROGRAM

JUBILEUSZ 70-lecia KATEDRY
19.09.2018

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26, Łódź