Zjazd Katedr Rachunkowości 2018
Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Zgłoś uczestnictwo
Szanowni Państwo,
w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości, który odbędzie się w Łodzi w dniach
19-21 września 2018r., serdecznie zapraszamy doktorantów i młodych pracowników naukowych
(przed uzyskaniem stopnia doktora) do nadsyłania artykułów na specjalną sesję plakatową zatytułowaną:
 

"Współpraca z recenzentem w doskonaleniu tekstów naukowych"
- sesja dla doktorantów i młodych pracowników naukowych


Wszystkie nadesłane artykuły (tematyka zgodna z tematyką Zjazdu Katedr), które przejdą pomyślnie wstępną kwalifikację, są zakwalifikowane do udziału w sesji plakatowej i zostaną przesłane do recenzji w czasopiśmie Przegląd Nauk Ekonomicznych (7 pkt.).
Wymogi edytorskie można znaleźć na stronie: http://www.pte.lodz.pl/pne/

Termin nadsyłania artykułów upływa 15.04.2018. Artykuły oraz wszelkie pytania prosimy nadsyłać na adres: tomwnuk@uni.lodz.pl. Wstępna kwalifikacja artykułów zostanie przeprowadzona do 30.04.2018

Na sesję autorzy powinni przynieść plakaty o wymiarach około 60 na 90 cm zawierające w szczególności:   
RAMOWY PROGRAM SESJI
 
keynote speaker: prof. zw. dr hab. Dorota Dobija
Kierownik Katedry Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego

przewodniczący sesji: dr hab. prof. nadzw. Tomasz Wnuk-Pel
Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki
 
 
9:00 Rozpoczęcie sesji: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, Uniwersytet Łódzki
9:00 - 9:40 „Współpraca z recenzentem w doskonaleniu tekstów naukowych”
prof. zw. dr hab. Dorota Dobija, Akademia Leona Koźmińskiego
9:40 - 10:00 Dyskusja: pytania i wątpliwości doktorantów i młodych pracowników naukowych
oraz odpowiedzi i porady doświadczonych pracowników naukowych
Moderator: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, Uniwersytet Łódzki
10:00 - 10:30 Indywidualne dyskusje z autorami artykułów – pytania, porady, sugestie
10:30 Zamknięcie sesji: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, Uniwersytet Łódzki
 
 

Miejsce i data

ZJAZD KATEDR 2018
19 - 21.09.2018
Holiday Inn w Łodzi 
ul. Piotrkowska 229/231
PROGRAM

JUBILEUSZ 70-lecia KATEDRY
19.09.2018

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26, Łódź