Zjazd Katedr Rachunkowości 2018
Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Zgłoś uczestnictwo
 
Program obchodów jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ 

 

Pełny program obchodów obejmuje następujące wydarzenia:

12 października 2017 r.
Uroczysta Inauguracja obchodów Jubileuszu Katedry Rachunkowości w Pałacu Alfreda Biedermanna

17 października 2017 r.
Międzynarodowe Seminarium Doktorskie na Wydziale Zarządzania UŁ

24 listopada 2017 r.
Seminarium naukowe nt. "Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce

13 grudnia 2017 r.
Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi
„Historia rachunkowości”

12 marca 2018 r.
Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi
„Behawioralne aspekty rachunkowości”

11-13 kwietnia 2018 r.
IV Ogólnopolska konferencja naukowa Sigma Maraton
„Zawód księgowego i biegłego rewidenta – ewolucja czy rewolucja?”
oraz Jubileusz 40- lecia SKNR SIGMA

7-8 maja 2018 r.
Konferencja naukowa „Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty” w hotelu Tobaco w Łodzi

19 września 2018 r.
Konferencja Jubileuszowa Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania

19-21 września 2018 r.
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości w hotelu Holiday Inn w Łodzi

 Aktualności:


Inauguracja jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ
2017-10-12
 
W dniu 12 października 2017 roku w Pałacu A. Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się inauguracja obchodów 70-lecia działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.
Wydarzenie to, którego hasło brzmiało „Ludzie i ich dokonania”, stało się okazją do przypomnienia historii Katedry oraz do zaprezentowania jej rozwoju i bogatego dorobku naukowo-dydaktycznego. Początki Katedry sięgają roku akademickiego 1947/1948, kiedy uruchomione zostało Studium Rachunkowości, w ramach Oddziału Łódzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Objął je mgr Edward Wojciechowski, pierwszy kierownik Katedry Rachunkowości. Późniejsze etapy rozwoju Katedry wyznaczyły okresy kadencji kolejnych Kierowników: prof. Alicji Jarugowej (1973-1998), prof. Ireny Sobańskiej (1998-2012) oraz prof. Ewy Walińskiej, która kieruje Katedrą od 2012 roku à więcej.
O randze uroczystości świadczy obecność ponad 50 gości. W inauguracji obchodów jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele władz Rektorskich, Kanclerskich i Kwestorskich UŁ, Dziekan oraz kierownicy jednostek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, w ramach którego Katedra funkcjonowała do czasu powstania Wydziału Zarządzania UŁ w 1994 roku. Obecni byli również: Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ oraz kierownicy Katedr funkcjonujących na tym Wydziale. Ponadto nie zabrakło przedstawicieli: Prezydenta Miasta Łodzi, Ministerstwa Finansów RP, Komitetu Standardów Rachunkowości, władz lokalnych i krajowych organizacji środowiskowych rachunkowości (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów), jak również przedstawicieli świata biznesu i absolwentów Katedry.
Kulminację obchodów 70-lecia Katedry stanowi konferencja jubileuszowa w dniu 19 września 2018 r., która odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ. Poprzedzi ona bezpośrednio Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości obywający się w dniach 19-21 września 2018 r. w Łodzi. W ciągu całego rocznego okresu jubileuszowego przewidzianych zostało wiele wydarzeń naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, których harmonogram znaleźć można na stronie www.wz.uni.lodz.pl/kr. Materialnym wymiarem obchodów będzie wydanie 7 monografii naukowych z okazji 70-lecia Katedry, odpowiadających obszarom badawczym prowadzonym w Katedrze, jak również monografia utrwalająca dorobek naukowy katedry w latach 1948-2018.

Prezentacja z wydarzenia
Zdjęcia

 
2nd INTERNATIONAL PHD WORKSHOP AND SEMINAR
Międzynarodowe Seminarium Doktorskie na Wydziale Zarządzania UŁ

2017-10-17

W dniu 17 października 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się międzynarodowe kolokwium doktorskie oraz warsztaty, które zorganizowali prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel oraz prof. nadzw. dr hab. Ilona Świątek-Barylska. Zarówno warsztaty jak i kolokwium odbywały się w języku angielskim.
W pierwszej części dnia (9.00 – 12.00) prof. Jan Alpenberg z Linnaeus University z Växjö w Szwecji, poprowadził warsztaty na temat prowadzenia badań jakościowych. W warsztatach tych uczestniczyło około 40 osób, w tym kadra naukowo-dydaktyczna i doktoranci Wydziału Zarządzania UŁ. Według zgodnej oceny uczestników warsztaty były niezwykle udane a dyskusja, która wywiązała się w ostatniej godzinie była bardzo ciekawa.
W drugiej części dnia (13.00 – 14.30) z przeprowadzone zostało międzynarodowe kolokwium doktorskie, któremu przewodniczył prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel.  W kolokwium tym uczestniczyło około 30 osób, w tym kadra naukowo-dydaktyczna i doktoranci Wydziału Zarządzania UŁ. W ramach kolokwium zaprezentowano koncepcje dwóch doktoratów: W dyskusji, która nastąpiła po każdej prezentacji wzięło udział wielu uczestników, przekazując doktorantom obszerne komentarze, rady i stawiając pytania, na które w dalszej pracy nad koncepcją doktoratu należy odpowiedzieć. Trzeba podkreślić, że obie prezentacje stały na wysokim poziomie merytorycznym, co jest zasługą przede wszystkim samych doktorantów ale również ich opiekunów naukowych.
W ostatniej części dnia (15.00 – 16.30) prof. Gregory Wegmann z University of Burgogne z Dijon we Francji wygłosił wykład na temat The concept of performance in China: Historical and contemporary considerations.
Uczestnicy warsztatów i kolokwium doktorskiego wyrazili wolę kontynuacji tego typu spotkań naukowych na Wydziale Zarządzania. 

 
 

Seminarium naukowe nt. "Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce


2017-11-24

Tematem seminarium pt. „Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce”, które odbyło się 24.11.2017 byłą  rachunkowość i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - zarówno jej obecny stan, jak i propozycje oraz możliwości zmian.

W ramach seminarium prezentowane były tematy: W seminarium uczestniczyli pracownicy sektora finansów publicznych, audytorzy wewnętrzni, pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Czestochowskiej i Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach seminarium poruszane były takze takie tematy, jak: problemy praktyczne jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia z zakresu rachunkowości sektora finansów publicznych, rachunkowość sektora publicznego w Polsce a na świecie i gospodarka finansowa jednostek samorządowych.

zdjęcia

więcej

 


Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi
"Historia rachunkowości "


2017-12-13program
zdjęcia
 

Miejsce i data

ZJAZD KATEDR 2018
19 - 21.09.2018
Holiday Inn w Łodzi 
ul. Piotrkowskiej 229/231

JUBILEUSZ 70-lecia KATEDRY
19.09.2018

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26, Łódź